Downloads

Info Training induviduele
effectiviteit

De samenvoeging van UWV en CWI heeft ook gevolg voor de ledengroepen van deze vakbond. Tijdens een scholingsdag hebben de leden van de LAC’s van beide groepen uitgebreid kennis gemaakt, besluiten genomen over de manier van samenvoegen van beide groepen en de activiteiten van het nieuwe LAC voor 2009 vastgesteld. Tijdens deze dag fungeerde ik als gespreksleider en procesbegeleider.