Downloads

Info Training induviduele
effectiviteit

De A+O fondsen voor de sectoren gemeenten, waterschappen en provincies willen nagaan of en zo ja op welke wijze het mogelijk en wenselijk is om de bestaande samenwerking te intensiveren. Vertegenwoordigers van de dagelijks besturen van de drie fondsen hebben hierover met elkaar gesproken waarbij ik optrad als gespreksleider.