Downloads

Info Training induviduele
effectiviteit

Het A+O fonds Gemeenten heeft voor leden van ondernemingsraden bijeenkomsten georganiseerd met als thema ‘bezuinigingen en de OR’. Het ging hier niet om het uitwisselen van tips en trucs of suggesties om de bezuinigingen te voorkomen maar om de manier waarop de OR met forse bezuinigingen kan omgaan. Wat is het profiel van de OR? Hoe zit het met het politiek primaat? Verschil tussen politici en ambtenaren bij benadering van een probleem. Tijdens deze bijeenkomsten was ik naast gespreksleider ook één van de twee inleiders.