Downloads

Info Training induviduele
effectiviteit

Procesbegeleider sociaal convenant
Onderhandelingen tussen een provincie en vier vakbonden over een nieuw sociaal convenant dreigden vast te lopen. Partijen hebben besloten om een externe procesbegeleider in te schakelen die binnen een tijdsbestek van 3 weken zijn werkzaamheden moest hebben afgerond. Na het lezen van een stapel verslagen en werkdocumenten heb ik gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van zowel de vakbonden als de werkgever. Op basis van de stukken en de gesprekken heb ik geanalyseerd waar en wanneer partijen elkaar niet meer hebben kunnen vinden. Op verzoek van partijen heb ik in mijn notitie suggesties opgenomen over mogelijke oplossingsrichtingen. Na bespreking van mijn bevindingen zijn de onderhandelingen hervat.