Procesbegeleider sociaal convenant

Onderhandelingen tussen een provincie en vier vakbonden over een nieuw sociaal convenant dreigden vast te lopen. Partijen hebben besloten om een externe procesbegeleider in te schakelen die binnen een tijdsbestek van 3 weken zijn werkzaamheden moest hebben afgerond. Na het lezen van een stapel verslagen en werkdocumenten heb ik gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van zowel […]

training OR deelgemeente Charlois

De OR van de deelgemeente Charlois wilde halverwege de zittingsperiode stil staan bij het functioneren van de OR. Wat hebben we bereikt? Wat staat ons nog te wachten? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe functioneren we als team? Tijdens een intensieve en inspirerende dag heb ik de OR geholpen om antwoorden te geven op deze […]

dagvoorzitter O&O fonds GGZ Nederland

Het O&O fonds GGZ Nederland organiseert ieder jaar voor alle medewerkers HRM een themadag. Het thema was dit keer ‘Anders werken’.¬†Forse bezuinigingen en andere ontwikkelingen dwingen de instellingen om het werk anders te gaan doen. Wat betekent dit voor HRM? Tijdens deze themadag fungeerde ik als dagvoorzitter.

Procesbegeleider sociaal convenant

Procesbegeleider sociaal convenant Onderhandelingen tussen een provincie en vier vakbonden over een nieuw sociaal convenant dreigden vast te lopen. Partijen hebben besloten om een externe procesbegeleider in te schakelen die binnen een tijdsbestek van 3 weken zijn werkzaamheden moest hebben afgerond. Na het lezen van een stapel verslagen en werkdocumenten heb ik gesprekken gevoerd met […]