Mediation

Het mogelijk maken van contact


Soms ligt de oorzaak van een conflict op het persoonlijke vlak. In het geval van een echtscheiding gaat het meningsverschil dan bijvoorbeeld over de alimentatie of de bezoekregeling. Het werkelijke probleem ligt vaak veel dieper.

De kans om het conflict op te lossen is groter wanneer de relatie tussen de partijen vrij is van ┬┤ruis┬┤. Wanneer de pijn, de teleurstelling benoemd wordt, verlaten de partijen hun spreekwoordelijke loopgraven. Een volstrekt nieuwe werkelijkheid ontstaat.

Als mediator ben ik een neutrale procesbegeleider die contact mogelijk maakt. Ik zorg ervoor dat partijen naar elkaar luisteren; dat ze elkaar horen. De vragen die ik stel en de manier waarop ik het gesprek leid vormen dus een belangrijk onderdeel van het proces.

Mediation maakt communicatie tussen de partijen weer mogelijk en bemoeit zich niet met de inhoud van het zakelijke geschil. Het kan op veel terreinen nuttig zijn. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsgeschillen. Ondanks de bedrijfsmatige setting gaat het immers ook dan om conflicten tussen mensen.