Downloads

Info Training induviduele
effectiviteit

Het congres- en studiecentrum van de VNG organiseerde op verzoek van het ministerie van BZK een minisymposium over de grieppandemie. De bijeenkomsten waren bedoeld voor ambtenaren en bestuurders van gemeenten die bezig waren met het opstellen van continuiteitsplannen ter voorbereiding op de uitbraak van de mexicaanse griep.