Downloads

Info Training induviduele
effectiviteit

De gemeente Den Haag gaat het beleid van functionerings- en beoordelingsgesprekken evalueren. De werkgroep wil graag weten hoe de gebruikers (medewerkers, leidinggevenden en HRM-ers) deze instrumenten ervaren. Tijdens 7 bijeenkomsten is een dwarsdoorsnede van deze groepen gevraagd wat behouden moest blijven, wat veranderd kan worden en hoe het anders zou kunnen. Ik heb tijdens deze bijeenkomsten als gespreksleider gefungeerd.