Congressen voorzitten

Dynamiek op het podium Tijdens congressen is een belangrijke rol weggelegd voor de voorzitter. Hij is degene die het proces in goede banen leidt, die zorgt voor dynamiek op het podium. Hij kondigt sprekers aan, leidt discussies, houdt vaart in de dag en voorkomt hectiek. Een goede voorzitter schept een sprankelend klimaat waarin naar elkaar geluisterd wordt, waar plaats is voor vraag en antwoord. Voor inhoud dus. De voorzittersrol past me uitstekend. Dat geldt zowel binnen groepen van een paar honderd mensen als voor bijeenkomsten in kleinere verbanden. Indien u dat wenst, denk ik met u mee over het thema van uw congres of over de manier waarop dat gepresenteerd wordt. Zo kiest u voor een voorzitter die niet alleen zijn vak tot in de puntjes beheerst. Maar die ook vanaf het begin betrokken wil zijn bij doel, vorm en inhoud van het congres.