Downloads

Info Training induviduele
effectiviteit

Het Congres- en Studiecentrum van de VNG organiseerde in opdracht van en samen met de VNG een themadag over de kanteling van de Wmo. Gemeenten worden uitgenodigd om bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning niet het aanbod centraal te stellen maar de vraag. Tijdens deze dag zijn er prachtige voorbeelden langs gekomen van hoe het kan en hoe het zeker niet meer moet. Ik was tijdens deze themadag de dagvoorzitter en gespreksleider.