Downloads

Info Training induviduele
effectiviteit

Montae is een onafhankelijk adviseur van besturen van pensioenfondsen. Besturen van pensioenfondsen moeten jaarlijks hun eigen functioneren evalueren. Montae heeft daarvoor een online instrument ontwikkeld. Bestuursleden vullen op eigen tijd en plaats de vragenlijsten in. De uitkomsten worden in een rapport anoniem en voor het bestuur als geheel gepresenteerd. Ik begeleid de bespreking van de rapportage in de bestuursvergadering.