Trainen van ondernemingsraden

Werken aan gezamenlijke belangen

Bedrijven die op een gezonde manier invulling geven aan medezeggenschap, werken aan een harmonieuze toekomst. Een evenwichtige samenwerking tussen leiding en werknemers creëert draagvlak en begrip. Een goed functionerende, ter zake kundige, ondernemingsraad is hiertoe een basisvoorwaarde.

CommuniKans verzorgt trainingen voor (nieuwe) ondernemingsraden. Wat betekent samenwerken? Wat willen we voor onze achterban betekenen? Naast theorie vooral praktijkgericht aan de slag. In rollenspelen ervaart u het spel en de technieken van het onderhandelen. Centrale vraag: Hoe kan de OR op basis van gezamenlijke belangen zaken doen met de directie?

Verandering van omgeving maakt verandering van denken mogelijk. Ik adviseer voor deze training dan ook een locatie buiten het bedrijf zélf.