Downloads

Info Training induviduele
effectiviteit

Het concern heeft enkele ingrijpende besluiten genomen over het pensioen van de medewerkers. De OR moet over deze besluiten advies uitbrengen. Ik adviseer de OR daarbij.