Downloads

Info Training induviduele
effectiviteit

Bij CapGemini Nederland zijn nieuwe ondernemingsraden gekozen. Op voorstel van de COR hebben trainers van de Merlijn Groep voor de vier ondernemingsraden een startbijeenkomst van 2 dagen verzorgd. Ik heb dat gedaan voor de OR van CapGemini Consulting. Tijdens die 2 dagen kwam de WOR aan de orde, heeft de OR het gewenste profiel vastgesteld, zijn de taken verdeeld en is een werkplan voor de komende 18 maanden opgesteld. Opvallend was dat de opvattingen over medezeggenschap en de vertaling daarvan in een profiel naadloos overeen kwam met de opvattingen van de WOR-bestuurder.