Downloads

Info Training induviduele
effectiviteit

SKM is de organisatie voor kinderopvang in Maassluis. Directie en bestuur hebben besloten om de organisatiestructuur aan te passen. Uiteraard wordt de OR bij dit soort processen betrokken. De OR heeft mij gevraagd om de OR te begeleiden bij het traject van advisering. Op voordracht van de OR ben ik ook lid van de bezwarencommissie.