Downloads

Info Training induviduele
effectiviteit

Het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Leiden, Gouda, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude richten een gemeenschappelijke belastingorganisatie op. Dit betekent dat ruim 100 medewerkers zullen overgaan van hun oude werkgever naar deze nieuwe organisatie. Bonden en werkgevers hebben een sociaal plan opgesteld. In dit sociaal plan is geregeld dat de medewerkers hun vragen over de toepassing van het sociaal plan kunnen bespreken met een vertrouwenspersoon. Ik ben voor deze functie gekozen.